FAIL (the browser should render some flash content, not this).
english

Jazykové zkoušky

Kompletní Seznam standardizovaných jazykových zkoušek naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže, a tělovýchovy. Zde uvádíme přehled nejobvyklejších z nich:

ANGLIČTINA

I. City & Guilds Pitman Qualifications

- zkoušky jsou určeny pro každého, kdo dosáhl požadované úrovně v jazyce
- jsou to mezinárodní certifikáty s celoživotní platností
- provádějí je akreditovaná centra pro písemné zkoušky ESOL nebo ústní zkoušky SESOL jak z obecného tak z odborného jazyka
- Společnost City & Guilds má více než 120 let zkušeností se vzděláváním, má 8500 center po celém světě, z nichž 26 je v ČR. Ročně uděluje okolo 1 miliónu certifikátů v 500 kvalifikacích.
- ústní část lze složit odděleně od písemné a obě zkoušky je možné složit na různých úrovních
- zkoušky vycházejí z přirozené komunikace a k přípravě na ně je možné použít různé studijní materiály
- poskytujeme materiály ke studiu a zařizujeme svým klientům registraci k vybrané zkoušce v jednom z akreditovaných center, přičemž přihlížíme k ceně, která může být v různých centrech různá, požadovanému termínu a dostupnosti místa
Zkoušky mají 6 úrovní, které je možné porovnat s těmi, které uznává EU nebo jiné instituce (například Cambridgeské zkoušky):
City & Guilds International SESOLÚrovně Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy)Cambridgeské zkoušky
C2 MasteryC2 MasteryCPE
C1 ExpertC1 EOPCAE
B2 CommunicatorB2 VantageFCE
B1 AchieverB1 ThresholdPET
A2 AccessA2 WaystageKET
A1 PreliminaryA1 Breakthrough-
!!! Je možné zúčastnit se také simulace zkoušky

Z jakých částí se zkoušky skládají?

Zkouška ESOL - písemná zkouška City & Guilds se skládá z těchto částí:
1. LISTENING - porozumění krátkým úsekům mluveného textu z nahrávky
2. ENGLISH USAGE - prokázání znalosti gramatických struktur jazyka doplněním chybějících slov do souvislého textu
3. READING - porozumění čteným textům
4. READING & WRITING - vyhotovení písemné odpovědi na daný text
5. WRITING - slohová práce na vybrané téma
Zkouška SESOL - ústní zkouška City & Guilds Pitman Qualifications se skládá z následujících částí:
1. úvodní rozhovor na všeobecná společenská témata 20%
2. 3 mikrodialogy z každodenní komunikace 30%
3. situační dialogy s porovnáváním a diskuzí k daným informacím 20%
4. krátký monolog na zvolené téma 30%

Délka zkoušek

Písemné zkoušky trvají mezi 2 až 3 hodinami dle úrovní. Ústní zkoušky, při kterých je testován vždy jen jeden kandidát, trvají přibližně 10 minut. Před ústní zkouškou máte 5 až 10 minut na přípravu.
U zkoušky je možné používat výkladový slovník.

Kolik procent je potřeba pro úspěšné vykonání zkoušek?

Výsledky s celkovým průměrem přesahujícím 60% jsou hodnoceny jako ‘Pass’, tj. úspěšně složená zkouška, a to i v případě, že některé úlohy nevyřešíte dobře. Hodnocení ‘First Class Pass’, tj. ‘s vyznamenáním’, získáte, pokud dosáhnete 75%. Když se Vám nepodaří splnit stanovené hranice, dostanete písemné vyrozumění o tom, v jakých oblastech máte ještě nedostatky. Úspěšné složení zkoušky je podmínkou ke získání mezinárodního certifikátu.

Jak probíhá vyhodnocení zkoušek?

Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje centrála instituce City & Guilds Pitman Qualifications sídlící v Londýně, a to za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie. Akreditovaná centra v České republice odpovídají za administrativní stránku testování. Zkoušky s kandidáty vykonají opět za dodržení přísných kritérií a získané materiály ihned zasílají do hodnotícího střediska v Londýně. Ústní zkoušky se nahrávají na audiopásky. Objektivní a důvěryhodné hodnocení je tedy tímto plně zajištěno.

Další zkoušky City & Guilds Pitman Qualifications

English for Business Communication (EBC)
English for Business Communication
Spoken English Test for Business (SETB) Stage A
Spoken English Test for Business Stage B
Spoken English Test for Business Stage C
Access certificate in English Language Teaching
English for office skills
A další…
Vzorové zkušební testy, doporučené studijní materiály a podrobnější informace ke kurzům je možné najít na webových stránkách: www.cityandguilds.cz.

II. Cambridgeské jazykové certifikáty - obecná angličtina

Tzv. Cambridgeské zkoušky jsou organizovány organizací University of Cambridge Local Examination Syndicate, v Praze pak prostřednictvím Britské rady, kde sídlí místní examinační centrum. Termíny zkoušek a registrací, cenu zkoušek a místo konání určuje examinační centrum.

Zkoušky z angličtiny jsou následující:

KET - Key English Test
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 1 rok výuky (úroveň A2 Společného referenčního rámce Rady Evropy), vhodný jako motivační pobídka pro děti a dospívající.
Obsah zkoušky
1.čtení a psaní - 1 hodina a 10 minut
2.poslech - cca. 30 minut
3.mluvení - přibližně 8-10 minut ve dvojici uchazečů
Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (první stupeň) nebo "Pass" (druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".
Termíny
U těchto zkoušek bývají 2 - 3x ročně. Ústní část zkoušky proběhne buďto v den písemné zkoušky nebo následující sobotu.
PET - Preliminary English Test
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky výuky (úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Je vhodný jako motivační prostředek pro dospívající nebo jako jazyková kvalifikace pro recepční nebo nižší administrativní personál.
Obsah zkoušky
1.čtení a psaní - 1 hodina a 30 minut
2.poslech - cca 40 minut
3.mluvení - přibližně 10-12 minut ve dvojici uchazečů
Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (první stupeň) nebo "Pass" (druhý stupeň). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".
Termíny
U těchto zkoušek bývají 2 - 3x ročně. Ústní část zkoušky proběhne buďto v den písemné zkoušky nebo následující sobotu.
FCE - First Certificate in English
je určen pro kandidáty, kteří absolvovali přibližně 4 - 5 let studia (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Je to celosvětově nejrozšířenější úroveň. Tato zkouška je vhodná pro střední administrativní personál (např. sekretářky), na některých VŠ je tato zkouška uznávána jako anglická kvalifikace.
Obsah zkoušky
1.čtení - 1 hodina a 15 minut
2.psaní - 1 hodina a 30 minut
3.použití angličtiny - přibližně 1 hodina a 15 minut
4.poslech - přibližně 40 minut
5.mluvení - přibližně 14 minut
Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.
Termíny
U těchto zkoušek bývají 2 - 3x ročně.
CAE - Certificate in Advanced English
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tato zkouška je vhodná pro vedoucí pracovníky. Na mnoha britských univerzitách je absolvování této zkoušky nutným vstupním požadavkem na zvládnutí jazyka.
Obsah zkoušky
1.čtení - 1 hodina a 15 minut
2.psaní - 2 hodiny
3.použití angličtiny - přibližně 1 hodina a 30 minut
4.poslech - přibližně 45 minut
5.mluvení - přibližně 15 minut
Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C, neúspěšní se stupni D a E.
Termíny
U těchto zkoušek bývají 2 - 3x ročně.
CPE - Certificate of Proficiency in English
je určen pro kandidáty, kteří absolvovali zhruba 8 let studia (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tato úroveň se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé této zkoušky splňují jazykové požadavky na vstup na britské, mnohé evropské i zámořské univerzity.
Obsah zkoušky
1.čtení - 1 hodina 30 minut
2.psaní - 2 hodiny
3.použití angličtiny - přibližně 1 hodina a 30 minut
4.poslech - přibližně 40 minut
5.mluvení - přibližně 19 minut
Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.
Termíny
U těchto zkoušek bývají 2 - 3x ročně.

III. ZKOUŠKY ETS

TOEFL - Test of English as a Foreign Language
TOEFL je mezinárodně uznávaná jazykový zkouška, jejímž primárním úkolem je měřit úroveň znalosti anglického jazyka u uchazečů, kteří usilují o studium v angličtině a jejichž rodným jazykem angličtina není. TOEFL test se skládá buď na počítači nebo v písemné podobě. Test se zatím skládá na Fulbrightově Komisi v Praze. Způsob registrace a cenu určuje hlavní organizátor - Educational Testing Services Princeton, USA. Další informace + termíny se můžete dozvědět na stránkách Komise J.W. Fulbrighta - Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny USA. TOEFL je zkouška, při které je výsledkem určité skóre. Každá instituce, která tuto zkoušku požaduje jako jazykovou kvalifikaci, si sama stanoví, kolik bodů vyžaduje. Platnost zkoušky je 2 roky.
Obsah zkoušky
Zkouška ověřuje a hodnotí jazykové dovednosti týkající se porozumění, gramatiky, čtení a psaní. Zkouška tak má čtyři samostatné sekce Listening, Structure, Reading a Writing.
Forma zkoušky
TOEFL se testuje primárně v počítačové verzi, tzv. computer-based test (CBT), a doplňkově v papírové verzi, tzv. paper-based test (PBT). V České republice se testuje již pouze počítačově. Testovaný vybírá z několika (zpravidla čtyř) možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná.
Testovací termíny a uzávěrky
Počítačový CBT TOEFL v České republice je možno skládat téměř každý všední den nejčastěji od 14 hodin, a o několika sobotách každý měsíc v závislosti na naplněnosti centra. Aktuální nabídku volných termínů najdete v kalendáři, který je k dispozici v rámci online registrace. K rozpisu termínů se lze dostat ještě předtím, než se při registraci zadávají osobní údaje, takže lze do něj nezávazně nahlížet. Na zkoušku je ovšem nutné se předem registrovat. V případě online registrace, pokud jsou volné termíny, je nutné provést registraci minimálně tři pracovní dny před požadovaným termínem. Při registraci poštou je třeba vyplněný formulář a platbu nutné zaslat minimálně měsíc předem.
Registrace a placení
Na test se nelze registrovat a platit za něj v ČR. Zájemci o složení testu se musí registrovat přímo u americké testovací organizace. Za test se platí při registraci.
Výsledky testu
Výsledkem testu je bodové skóre. Uchazeč by měl obdržet výsledek během zhruba čtyř týdnů po složení testu. V testovacím centru může testovaný zadat také další příjemce výpisu skóre, např. školy, kam se hlásí nebo zaměstnavatele. V základní ceně testu jsou čtyři instituce, za další výpisy se platí. Dodatečné výpisy lze za poplatek objednat také později.
TOEIC - Test of English for International Communication
Zkouška podobná výše uvedené TOEFL se zaměřením na manažerskou a podnikovou oblast. Udává se, že je to mezinárodně nejrozšířenější zkouška profesní angličtiny.

IV. Státní jazykové zkoušky

Existuje pět níže uvedených druhů státních zkoušek. Jejich výhodou je to, že v ČR jsou zřejmě nejvíce uznávanými typy jazykových zkoušek. V nadnárodním měřítku ovšem může být jejich význam přehlížen, protože tyto zkoušky nemají oficiální mezinárodní platnost.
Osvědčení o základní znalosti jazykaB1
Státní jazyková zkouška speciální překladatelskáC2
Státní jazyková zkouška speciální tlumočnickáC2
Státní jazyková zkouška všeobecnáC1
Státní jazyková zkouška základníB1

V. Odborně zaměřené zkoušky

1) Business English

Cambridge (BEC)
The Business English Certificate 1, 2, 3 – Preliminary, Vantage, Higher
Kurzy CEBP a CEIBT
Certificate in English for Business Purposes (stupeň 2)
Certificate in English for International Business and Trade (stupeň 3)
City & Guilds
LCCIEB

2) Legal English

Test of Legal English Skills Examinations – Foundation, Advanced
Cambridge ESOL

3) Military English

STANAG 6001 - STANdardisation AGreement

NĚKTERÉ DALŠÍ JAZYKY

Němčina

Jazyková zkouška ÖSD - Grundstufe, ÖSD ZD, ÖSD - Mittelstufe. Start Deutsch 1 a 2, Zentrale Oberstufenprüfung, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf. Obchodní němčina PWD, ÖSD - DWD. Státní jazyková zkouška.

Francouzština

Jazyková zkouška DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Státní jazyková zkouška.

Italština

Jazyková zkouška CILS A1, CILS B1, CILS C1. Státní jazyková zkouška.

Španělština

Jazyková zkouška DELE Nivel Inicial, DELE Nivel Intermedio, DELE Nivel Superior. Státní jazyková zkouška.

Holandština

Certifikaat nederland als vreemde taal

Ověřená adresa - klikni pro více informací