FAIL (the browser should render some flash content, not this).
english

Intenzivní - víkendová výuka

- v zásadě existují dvě možnosti, jak intenzivní/víkendovou výuku pojmout – buď jako akci zaměřenou převážně na zlepšení jazykových znalostí zaměstnanců nebo jako benefit, při kterém si zaměstnanci mají kromě svého rozvoje také odpočinout a pobavit se
- intenzivní výuku je možné naplánovat i v jiném rozsahu než je víkend
- pokud jste našimi stálými zákazníky, budeme při plánování víkendové výuky vycházet z informací, které o vaší firmě máme
- pokud u nás neabsolvujete klasickou firemní výuku, ale přesto uvažujete o absolvování výuky víkendové (nebo o jiné formě intenzivní výuky), neváhejte nás kontaktovat se žádostí o bližší informace. Rádi Vám pošleme nabídku její realizace.
- Pro vyhotovení nabídky intenzivní/víkendové výuky bude potřeba, abyste nám sdělili své představy o celé akci. V průběhu jejího plánování je důležité co nejpodrobněji specifikovat, jaké výsledky od ní očekáváte. Při komunikaci a plánování výuky se dohodneme, jak by měl kurz být zaměřen, kolik osob by bylo ve skupinách, jaké by byly přidružené podmínky apod. Jednou z fází plánování by mělo být rozdělení osob, které se mají výuky zúčastnit, do výukových skupin. Pokud ohledně této fáze vzniknou jakékoli nejasnosti, vyřešíme je tak, že před uskutečněním samotného kurzu otestujeme úroveň jazykových znalostí účastníků
- Obvyklé schéma víkendové výuky je takovéto: samotná výuka probíhá v sobotu a neděli - každý den 8 vyučovacích hodin, 4 hodiny tvoří jeden dopolední a jeden odpolední blok. Konkrétní plán výuky vypracujeme před začátkem kurzu podle potřeb vaší firmy. Obecně se dá říci, že při víkendových kurzech se snažíme zaměřit výuku více prakticky, než je obvyklé u klasických firemních kurzů všedního dne. Dělají se sice i klasická cvičení, ale je také možné dívat se na cizojazyčný film a konverzovat o něm, hrát zdánlivě "banální" společenskou hru, nebo dělat nějaký kolektivní sport, přičemž je zakázáno mluvit česky - a ukáže se, že klienti často neumí vyjádřit základní věci, i když cvičení z učebnic i gramatiku zvládají docela dobře. Právě proto, aby se "rozmluvili" a setkali se s tím, jak řešit každodenní problémy v cizím jazyce, je tento kurz ideální
- výuku je možné zajistit přímo u Vás ve firmě s tím, že odpadnou náklady na ubytování, dopravu atd., nicméně obvyklejší je pořádat výuku jako výjezdové setkání - je to po všech stránkách silnější zážitek pro všechny zúčastněné, navíc pokud je lektorem rodilý mluvčí, vzniká nutnost používat cizí jazyk i mimo výuku, což je velmi přínosné
- ubytování, stravování, dopravu, volnočasové aktivity a jakékoli další aspekty týkající se výjezdového víkendového intenzivního kurzu pro vás můžeme zajistit. Nabídka možností je velice široká a to jakou finální podobu bude pobyt mít, záleží zcela na Vašich preferencích. Obecně lze říct, že k ubytování je možné použít penziony nebo hotely v různých lokalitách ČR, které nabízí sportoviště, relaxační nebo společenské aktivity buď přímo ve svých areálech nebo poblíž nich (například squash, golf, posilovna, sauna, bazén, paintball, jízda na koních, společné grilování,…).

Ověřená adresa - klikni pro více informací